Elektrotjänst – Din elektriker i Trosa, Vagnhärad, Södertälje och Nyköping

Vi är experter på allt som rör service av befintliga elinstallationer och nya elinstallationer i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping

Här är några exempel på elarbeten vi utför i i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping med omnejd.

  • Felsökning/Service av kablar och ledningar
  • Jordning
  • Utökning av befintlig elcentral
  • Installation av elmätare
  • Reparation av trasiga ledningar och uttag
  • Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar
  • Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning

Inga elarbeten är för små eller för stora för oss – vill ni ha hjälp med att installera nya spotlights hemma i vardagsrummet eller med elinstallationer i en hel bostadsrättsförening hjälper vi er med detta. Kontakta oss idag för mer information när ni är i behov av en elektriker med specialitet inom elservice och elinstallationer i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping

Viktigt med bra el

Om du har elarbeten som behöver utföras så gör du rätt i att anlita en behörig elektriker i Trosa som kan åtgärda problemet snabbt och säkert. För att elinstallationen eller reparationen ska bli korrekt utförda är det bäst att anlita rätt företag i Trosa En erfaren elektriker känner de flesta situationer som kan uppstå och åtgärdar ert problem effektivt och säkert.

Elektricitet är något som få av oss kan leva utan. Nästan allt vi gör på daglig basis involverar användning av el. Vi har olika elektriska apparater i våra kontor, i skolor, i butiker, anläggningar m.m. Det är en naturlig del av våra liv och det skulle vara svårt att föreställa sig att gå igenom en hel dag utan att behöva använda el. Av samma skäl är det viktigt ur säkerhetssynpunkt att elen är tryggt och säkert installerad.

El i hemmet

En av de platser där elektriciteten är viktigast är våra hem. Vi vet att vi är beroende av el för det mesta, men måste samtidigt inse att säkerheten måste tas på allvar. Hemmets olika elsystem måste hållas i gott skick och då är det nästan alltid bäst att anlita en professionell elektriker i Trosa. Det kan handla om installationer av vitvaror, elcentraler eller elpannor, men även enklare arbeten som dragning av nya kablar och kontakter i i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping.

Ibland uppstår elektriska problem i hemmet som kan orsaka onödiga risker och faror. Det kan i värsta fall innebära livsfara. Enklare fel kan ibland lösas på egen hand, men ofta är elproblem extremt farliga och kräver hjälp av en professionell elektriker.

Ett av de vanligaste elektriska problemen man stöter på utöver trasiga lampor är dåligt fungerande uttag, vilket ofta beror på dålig anslutning längs banan. Det är betydligt mer sällsynt med externa fel som beror på elnätet, även om det förekommer. Oavsett vilket felet är kan vi ta reda på det. Det bästa alternativet är alltid att hyra en elfirma i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping som garanterat gör ett säkert och bra arbete som ni kan lita på.

En annan sak att tänka på när du anlitar någon i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping för elarbeten i hemmet är rotavdraget. Det innebär att halva arbetskostnaden kan dras av när jobbet är slutfört. Eftersom kostnaden för elarbeten till stor del består av arbetstimmar kan det här innebära en betydande kostnadsminskning när du anlitar en behörig elektriker. Dessutom har du då garantier på utfört arbete och kan luta dig tillbaka i vissheten om att dina elinstallationer är säkra.

Säkerheten framför allt

Även små problem med elen kan ha en stor och negativ effekt på våra dagliga liv. En genomsnittlig persons kunskap om elektriska komponenter räcker tyvärr sällan till för att hantera alla elinstallationer förekommer i hemmet. Det är viktigt att alla elektriska installationer utförs på ett lämpligt sätt och att alla problem löses med hjälp av testade och beprövade metoder.

En professionell elektriker sitter inne med rätt kunskap och kompetens för att hantera problemen. Elarbeten som utförts av behörigt elföretag ger en trygghet som egentligen inte kan mätas i pengar, men till viss del är det så med tanke på försäkringsaspekten.

Det sker tyvärr regelbundet olyckor – ibland mycket allvarliga sådana – till följd av felkopplingar och bristande underhåll av elinstallationer. Även om du själv har rätt att utföra enklare elarbeten som byten av strömbrytare är det dumt att chansa. Det gäller i synnerhet när det handlar om starkström.

Arbeten som måste utföras av en behörig elektriker i i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping

Vissa elarbeten måste utföras av en elinstallatör, som exempelvis nyinstallation av uttag, fasta ledningar och strömbrytare där starkström är involverat. Detsamma gäller byten från ojordade till jordade uttag. En tumregel är att nyinstallationer av starkström måste utföras av en installatör med rätt behörighet. Det är med andra ord inte tillåtet att utöka en fast installation på egen hand.

Naturligtvis är det inte bara ett krav att anlita någon behörig när du behöver kvalificerad kompetens inom elområdet. Det innebär också att du får elinstallationer som är korrekt utförda och minimerar risken för elfel. En annan fördel är garantierna du får och så självklart säkerhetsaspekten som aldrig bör åsidosättas.

Olika Behörigheter

Vilka som får utföra olika elinstallationer regleras av elinstallatörsförordningen och för att få kalla sig elinstallatör krävs behörighet. De olika behörigheterna är AB (allmän behörighet), ABH (allmän behörighet >1000 volt), ABL (allmän behörighet <1000 volt), samt tre former av begränsad behörighet, BB1, BB2 och BB3.

Specialiserade elektriker i i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping: Vanligen kan en och samma person utföra flera olika typer av elarbeten. Exempelvis har en installationselektriker ofta kompetens för att även arbeta med data/tele, men det finns också specialister som primärt fokuserar på ett verksamhetsområde. Det kan vara industrielektriker eller distributionselektriker.

Kontakta Elektrotjänst när du behöver en elektriker i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping

Oavsett om det handlar om service, felsökning eller nyinstallationer av el är du välkommen att höra av dig till Elektrotjänst Ab i Trosa. Vi har ett tjänsteutbud som innefattar det mesta inom el och vi sätter alltid kunden i första rummet. Företagets affärsidé är att vara ett fullserviceföretag som åtar sig alla uppdrag, stora som små.

Elektrotjänst hjälper er också med idéer som kan spara pengar genom att utföra så energieffektiva och miljövänliga åtgärder som möjligt. Många av våra kunder är återkommande, men vi åtar oss naturligtvis också enstaka uppdrag. Inhämta gärna referenser från någon av våra tidigare eller nuvarande uppdragsgivare innan ni anlitar oss.

 

Elektrotjänst i Trosa  är en komplett elinstallatör och inget elarbete
är för litet eller för svårt oss.
Elektriker, jourelektriker, larminstallatör, elinstallatörer inom samma elfirma i Trosa, Vagnhärad, Stockholm, Södertälje och Nyköping.

Elinstallationer i form av nyinstallation, renoveringar, elservice utförs till både företag och privatperson av Elektrotjänst i Trosa din elektriker i Trosa.
Privatpersoner kan dessutom nyttja ROT avdraget vid de flesta elinstallationer.
Larm för villa, belysning till butiker, energibesparing, trädgårdsbelysning mm.

Hos Elektrotjänst i Trosa  får du alltid proffsig hjälp och elarbete utfört av behörig elektriker i Trosa.

Vi utför även alla elarbeten som är godkända för ROT avdrag. Elektrotjänst i Trosa som
vid ett godkänt ROTavdrag fakturerar endast halva arbetskostnaden. (Elmaterial tillkommer)
Snabb och enkel hantering gör att man själv inte behöver ansöka om avdraget.

 

elekriker trosa elektrotjänst

elekriker trosa elektrotjänst

 

Varför anlita en elektriker i Trosa?

 

Som husägare är man också själv ansvarig för att elen är korrekt dragen, därför är det alltid av yttersta vikt att anlita en elektriker vid alla arbeten som involvera el. Ej korrekt dragen el är en vanlig anledning till att försäkringsbolagen nekar ersättning vid t.ex. brand. Det är därför alltid väldigt viktigt att anlita en seriös elektriker vid elinstallationer.

Givetvis är samtliga elektriker som arbetar på Elektrotjänst i Trosa AB behöriga elektriker och arbeten i utför är berättigade ROT-avdrag.

Du är välkommen att kontakta Elektrotjänst i Trosa AB! Vi är ett flexibelt företag med lång erfarenhet inom el. Vi åtar oss i huvudsak arbete inom Trosa med omnejd, men även Vagnhärad, Södertälje och Nyköping. Styrkan i att anlita oss är just vår flexibilitet och snabbhet. Korta ledvägar helt enkelt! Är ni privatperson, företag eller bostadsrättsförening som behöver anlita en kompetent, flexibel elfirma välkommen att kontakta Elektrotjänst i Trosa AB

 

Varmt Välkomna till Elektrotjänst i Trosa, Din personliga Elektriker.